آیا شخصیت بابانوئل واقعی است

سنت نیکلاس اسقفی بوده است که در قرن چهارم میلادی در آسیای صغیر زندگی می کرده است واز مقدسین مسیحیان است . این قدیس محافظ بچه ها و ملوانان محسوب می شود . او به خاطر دادن هدیه به بچه ها مشهور بوده است

روز جشن او یعنی ششم دسامبر در هلند تعطیل رسمی است . هلندی ها او را سنت نیکولاس می نامیدند که تلفظش برای بقیه سخت بود و تبدیل به سنتا کلاوس شد . انگلیسی ها برای اولین بار جشن سنتا کلاوس را در کریسمس

برگزار کردند . کریس کرینگل نام دیگر بابانوئل است که درآلمان و در حدود سال های 1600 میلادی گسترش پیدا کرد . پروتستان های آلمان 25 دسامبر که تولد مسیح است را زمان هدیه دادن می دانستند . نامی که آلمانها برای

بابانوئل خود به کار می برند کریس کینگل است . در هلند و آلمان بابانوئل اغلب در حال راندن اسبی تصویر می شود که هدایا را به بچه ها می رساند .

برو بالا